En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Turism i Marocko

Marokko

Turism i Marocko


Turismen är en av de viktigaste ekonomiska verksamheterna i Marocko, stadd i mycket snabb tillväxt. Politiska oroligheter och terrordåd, både i Marocko och övriga Mellanöstern, har då och då drabbat turistnäringen, men den har alltid återhämtat sig.
 
Turismen ger många arbetstillfällen och är en av Marockos viktigaste källor till utländsk valuta. De flesta turisterna kommer från Frankrike och Spanien. En del av dem är utlandsboende marockaner.
 
Under Mohammed VI har regeringen satsat intensivt på turism, särskilt från EU-länderna. 2001 sjösattes projektet ”Vision 2010”, som bland annat ville öka antalet turister till tio miljoner genom att fördubbla mängden hotellbäddar och bygga upp nya turistområden längs kusten. Under 2003 kom sammanlagt 2,2 miljoner turister (trots kriget i Irak och terrorattackerna i Casablanca), vilket ökade till 6,1 miljoner 2005. Man nådde nästan målet för 2010, med drygt 9 miljoner. Regeringen satte då omgående ett nytt mål, ”Vision 2020”, som återigen siktade mot en dubbling av antalet besökare, nu till närmare 20 miljoner per år.
 
Inkomsterna från turismen har sjunkit under tider av krig och terrorism men hittills alltid återhämtat sig. Till och med under det kaotiska revolutionsåret 2011, som bland annat inkluderade en blodig terrorattack mot turiststråken i Marrakech i april, lyckades Marocko öka sina totala besökarsiffror med ett par procent. Det har sin förklaring i att landet, trots ett ovanligt oroligt år, ändå framstod som lugnare än resten av Mellanöstern. Många av de solturister som normalt skulle ha åkt till upprorsstaterna Egypten eller Tunisien valde helt enkelt Marocko i stället.
 
Vid sidan av sol och bad vid kusterna finns många lockande turistmål: resor i ökenlandskapet, besök i bergens berbiska byar, och de gamla kungsstäderna, rika på sevärdheter och storslagen arkitektur.
 
Källa: Landguiden

Utforsk lignende

Blogginnlegg