En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Ny lag på gång

Oman

Ny lag på gång


MUSCAT – Detaljer för en ny lag omkring Omans världsarv som kommer att byta ut 1980 års lag presenterades igår på en presskonferens av Salim bin Mohammed al Mahrouqi, statssekreterare vid ministeriet för Kultur och Historia vid generaldirektoratet för arkeologi och museer. Det nya lagförslaget kommer att följa de framsteg som gjorts av regionala och internationella organisationer som arbetar med bevarandet av landets världsarv. Jordaniens tidigare justitieminister Dr Hamza al Hadad deltog i utarbetandet av den nya lagen. Statssekreteraren tillade att den nya lagen innehåller 9 kapitel. Det första omhandlar termer om och betydelsen av historiska och kulturella arv och dess olika områden, medan kapitel 2 gäller förvaltning och skydd av immateriella kulturarv, kapitel 3 behandlar offentliga och privata omanska arvsregister, kapitel 4 handlar om förfaranden och kriterier för hantering av arkeologiska undersökningar och utgrävningar, kapitel 5 om lämpliga kontroller för utgrävningar, kapitel 6 är om skydd av det fasta kulturarvet, kapitel 7 behandlar skydd av det lösa kulturarvet, kapitel 8 om skydd av immateriella kulturarv och de sista kapitlet behandlar befogenheter och påföljder.

Utöver dessa 9 kapitel, omfattar lagen 74 artiklar och motiveringen till lagförslaget och förordningar. Omkring 17 statliga myndigheter inbjöds att delta i workshopen som kommer att hållas i dag, och som kommer att besökas av företrädare för olika statliga enheter för att slutföra artiklarna i den nya lagen. Dr Hamza al Hadad sade att rekommendationerna från seminariet, den femte i frågan, kommer att presenteras till ministeriet för rättsliga frågor. På frågan om tillämpningen av lagen, sade statssekreterare att han hoppas det kommer att genomföras inom en snar framtid. «De flesta av de nationella manuskripten är infödda till skillnad från andra länder. Nästan 14.000 manuskript har registrerats», säger Al Mahrouqi, för att förklara för media vikten av den nya lagen.

Den nya lagen kommer att skydda det kollektiva och individuella kulturarvet i Oman. För närvarande är alla privata byggnader som har ett betydande historiskt och arkitektoniskt värde registreras för skydd. «Omkring 60 strukturer har identifierats som täcker området från Musandam till Dhofar. Som ett samhälle är det viktigt att ha detta bevarande», säger Al Mahrouqi. Samtidigt finns arkeologiska fyndplatser i Qalhat och Qurum. «Viss mängd kulturarv kommer tyvärr att gå förlorat på grund av den naturliga processen. Hanteringen av det individuella kulturarvet styrs av en nationell kommitté. Det finns vissa förutsättningar och krav som måste uppfyllas för att få bedriva «privata museer», förklarade Al Mahrouqi. Han sade också att det har varit framgångsrika projekt.

 

Oman

Oman

Utforsk lignende

Blogginnlegg