En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Modern historia i Oman

Oman

Modern historia i Oman


Den ärke konservative och bakåtsträvande sultanen Sa’id ibn Taimur, som sedan sitt makttillräde 1932 nästan helt hade isolerat Oman från omvärlden, avsattes 1970 i en palatskupp av sin egen son, Qabus ibn Sa’id. Denne var utbildad i Storbrittanien och hade anammat moderna, västerländska idéer. Hans kupp anses ha fått stöd av britterna, liksom av omanska militärer.

Den nye sultanen inledde en omfattande modernisering av samhället, som i många avseenden befann sig på en medeltida nivå. Samtidigt som Oman öppnades mot omvärlden, gjordes satsningar på framför allt infrastruktur – vägar, hamnar, skolor, med mera. Uppbyggnaden var under de första åren närmast explosionsartad, om än inte alltid välplanerad. Den måste trots växande inkomster från olja, som började utvinnas i landet 1967, finansieras med utländska lån, bland annat från Saudiarabien.

Vid tiden för maktskiftet 1970 rådde oro i den södra provinsen Dhofar, som bara var löst knutet till Oman. Sedan 1965 hade en väpnad befrielsearmé med stöd från det vid denna tid kommunistiska Sydyemen varit verksam där. Den nye sultanen Qabus satte därför igång utvecklingsprojekt för Dhofars fattiga och föreslog att gerillan skulle delta i uppbyggnaden av det nya samhället. Detta avböjde dock rebellerna. De militära insatserna mot gerillan ökade då, och 1975 slogs upproret ned med hjälp av brittiska, iranska och jordanska trupper. Året därpå utfärdade sultanen amnesti för rebellerna.

När sultanen i början av 1980-talet anklagades för att inte vara tillräckligt medveten om den allmäna opinionen i landet inrättade han ett konsultativt råd med 45 medlemmar som skulle ge honm vägledning i viktiga frågor. Alla ledamöter i rådet måste dock godkännas av sultanen, som fortsatte att enväldigt styra landet.

År 1994 slog myndigheterna hårt ned på vad man uppgav vara militanta islamistiska rörelser i landet. Säkerhetstjänsten grep flera hundra personer, varav några dömdes till döden. Dödsstraffen omvandlades senare till fängelse av sultanen.

Utforsk lignende

Blogginnlegg