Mycket mycket bra service har ni gett oss här i Sverige och i Indien tog de väl hand om oss!