Först och främst vill jag tacka för en fantastisk resa som Ni ordnade för oss!