En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Aktuell politik i Indien

India

Aktuell politik i Indien


Indien regeras sedan våren 2014 av det högerinriktade, hindunationalistiska Indiska folkpartiet (BJP) och dess allianspartier. Regeringen leds av den omstridde premiärministern Narendra Modi, som tidigare varit chefsminister i delstaten Gujarat. Regeringen drog under de första månaderna igång en rad nya kampanjer, bland annat för ett renligare Indien, för att stärka landets sviktande ekonomi samt mot våldet mot kvinnor.
 
Parlamentsvalet våren 2014 ledde till regeringsskifte i Indien. En förkrossande seger för BJP innebar att partiet fick absolut majoritet i underhuset. Det vänsterorienterade Kongresspartiet, som hade regerat sedan 2004, led ett av sina största valnederlag någonsin. Även för Kongresspartiets allianspartier blev valet en stor besvikelse, liksom för det nybildade antikorruptionspartiet Vanligt folks parti (AAP).
 
Den 26 maj samma år svors BJP:s ledare Narendra Modi in som premiärminister. Bland de tusentals gästerna vid ceremonin fanns Pakistans premiärminister Nawaz Sharif. Det var första gången sedan uppdelningen av Brittiska Indien 1947 som en kollega från ett av de två länderna varit närvarande vid installationen av en regeringschef i grannlandet. Samtidigt presenterade Modi en relativt liten regering bestående av 45 ministrar från BJP och dess allianspartier; sju av dem var kvinnor.
 
Vid sitt första regeringsmöte angav Modi vilka områden den nya BJP-ledda koalitionen prioriterade. Viktigt var att bygga upp ett folkligt förtroende för statsförvaltningen och att ge ökad insyn i regeringsarbetet. Därtill kom satsningar på skola, sjukvård, vatten, energi och vägar. Modi tillsatte också en särskild grupp med uppgift att beslagta svarta pengar.
 
Nöjda affärsmän
Kort därefter redogjorde president Mukherjee för den nya regeringens reformprogram i ett tal till det nya BJP-dominerade parlamentet: nya arbetstillfällen skulle skapas, Indien skulle locka till sig fler utländska investeringar, skattesystemet skulle förenklas och inflationen bekämpas. Modi-regeringen skulle också prioritera kampen mot kvinnovåldet och arbeta för goda relationer till grannländerna (se även Ekonomi samt Utrikespolitik och försvar).
 
I sitt tal till nationen på självständighetsdagen den 15 augusti tog Modi upp en rad samhällsproblem över vilka han sade sig känna skam som indier, och därför ville göra något åt: de många våldtäkterna (där han uppmanade föräldrar att lära sina söner att visa respekt för kvinnor), de usla sanitära förhållandena, våldet mellan religiösa grupper och den låga arbetsmoralen.
 
Just den senare hör till det som genast började förändras med Modi vid makten: statstjänstemännen kommer numera i tid till arbetet och sin regering sägs Modi hålla i hårda tyglar.
 
Förväntningarna på Modi, som i valkampanjen utlovat ”goda tider” för Indien, var mycket höga. Även om det inte blivit den ”rivstart” som många hoppats på (mest aktiv har Modi varit inom utrikespolitiken – se Utrikespolitik och försvar) kan man se tecken på en uppgång i ekonomin, och i tilltron till ekonomin: tillväxten har ökat, liksom de utländska investeringarna och börsen har slagit rekord. Precis som i delstaten Gujarat, där Modi tidigare varit chefsminister, är affärsmännen hittills nöjda med utvecklingen. Premiärministern valde dock, trots sin frihandelsvänliga inställning, att strax efter sitt tillträde göra sig osams med alla de andra länderna i Världshandelsorganisationen (WTO) genom att vägra underteckna ett nytt globalt frihandelsavtal som Kongresspartiregeringen varit med om att förhandla fram. Enligt detta skulle Indien få en fyraårig dispens för sin så kallade matgaranti, som innebär att fattiga indier genom staten får köpa ris och annan spannmål till kraftigt subventionerat pris (se Jordbruk och fiske). Modi krävde ett permanent undantag.
 
Hinduextremister manas till lugn
Kanske har detta bidragit till att också ”vanliga indier” tycktes rätt tillfreds med den nye premiärministern. En opinionsundersökning publicerad i India Today visade att mer än 70 procent av de tillfrågade indierna var nöjda med Modis ledarskap under hans tre första månader vid makten.
 
Modi har också stärkt sitt grepp om BJP. Han har flyttat ”det gamla gardet”, BJP:s grundare som ställt sig tveksamma till Modi, från alla maktpositioner i partiet. Istället har hans närmaste allierade, Amit Shah, som också kommer från Gujarat, valts till ny partiordförande. Shah är en kontroversiell politiker, mordanklagad och tillfälligt avstängd från 2014 års valrörelse efter anklagelser om att ha spritt hatpropaganda. Shah har gett den hinduextrema högerorganisationen RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh, Nationella frivilligkåren) större inflytande inom BJP. Inom RSS anser man bland annat att Indiens kultur är enbart hinduisk (hindutva) och att alla indier borde kallas hinduer (trots att en femtedel av befolkningen är muslimer och medlemmar av andra trosinriktningar). Även Modi har sina rötter i RSS men har under valrörelsen och efter makttillträdet talat om ”återhållsamhet” och ett ”stopp” för det religiösa våldet, samtidigt som han inte klart tagit avstånd från mer extrema uttalanden av ledande RSS-företrädare.
 
Källa: Landguiden

Utforsk lignende

Blogginnlegg