Turen so helhed gav en flot indføring i naturvariation i området